آموزش به دست آوردن مشخصات سخت افزاری سیستم

یکی از مواردی که حتما خیلی مورد نیاز می باشد این است که مشخصات سخت افزاری سیستم خود را داشته باشید تا با این اطلاعات بدانید چه نرم افزار ها و چه بازیهایی روی سیستم شما نصب میگردد. چند روش برای به دست اوردن این مشخصات وجود دارد که در زیر یه این روشها اشاره اطلاعت بیشتر دربارهآموزش به دست آوردن مشخصات سخت افزاری سیستم[…]